Dec 19, 2018 |
Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt.
Dec 18, 2018 |
Nuacht do Chomhairle
Dúnfar Halla na Cathrach ag 16.00 ar an Aoine an 21ú Nollaig 2018 agus beidh sé ar oscailt arís ag 09.00 ar an Luain an 31ú Nollaig 2018.  Tá na hoifigí dúnta de h'Aoine an 28ú Nollaig 2018.
Dec 14, 2018 |
Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Contae na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Sráid na Croise Uacht. agus Íocht.:    Ón tSráid Láir go Sráid an Droichid.         Tréimhse an dúnta:  8am Dé Luain 7 Eanáir go 6pm Dé...
Dec 13, 2018 |
Folúntais
Tá painéal á bhunú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe don phost Innealtóir Cúnta óna líonfar folúntais bhuana nó sealadacha agus tá fáilte roimh iarrthóirí atá cáilithe go cuí iarratas a dhéanamh.  

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Gaillimh2020

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is deis atá anseo an clár cultúir is fearr atá ag Gaillimh a léiriú in Éirinn agus trasna na hEorpa. Déanfaimid bruth faoi thír i 2020, le tonnta cruthaitheachta, tonnta digiteacha, tonnta corraitheacha, tonnta fuinnimh, agus ag croílár Ghaillimh 2020 tá an chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí, do dhéantóirí agus do nuálaithe.

Gnéithe

Saoráil Faisnéise

Scéim Foilseacháin ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus foilseofar í maidir le faisnéis na Comhairle i gcomhréir le Múnla agus Treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Cáilíocht an uisce

Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu.

Catalóg Léarscáil

Gailearaí léarscáil inchuardaithe, idirghníomhach ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar acmhainn faisnéise léarscáilithe.