Jun 18, 2024 |
Folúntais
Tá comórtas a reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí don phost mar  Sinsearach Feidhmiúcháin Oifigeach Páirceanna agus Tírdhreacha  – Comhairle Cathrach na Gaillimhe   Dáta Deiridh: 3rn Déardaoin 4 Iúil 2024
Jun 17, 2024 |
Nuacht Pobail
Tugann Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh d’ealaíontóirí fuaime tograí a chur isteach le haghaidh deontais chun saothar ealaíne a fhreagraíonn don suíomh a dhéanamh d’Fhéile Aeráide na Gaillimhe 2024. Tá an Deontas um Fhuaimeanna an Athraithe Aeráide á thairiscint againn do chleachtóir...
Jun 14, 2024 |
NBP GE
FÓGRA GO BHFUIL ORDÚ DÍLSEÁCHÁIN DÉANTA Tailte na Comhairle Cathrach ag Baile an Phoill, Gleann na Néal, An Baile Bán Beag, An Baile Bán Mór agus Baile an Bhriotaigh
Jun 12, 2024 |
Nuacht Caitheamh Aimsire
Tá dhá láithreán garraithe scóir á bhfeidhmiú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe faoi láthair – Coillte Mhuirlinne & Seantalamh.   Táthar ag iarraidh iarratas ó dhaoine ar mian leo go measfaí iad i gcomhair aon cheapacha neamhshealbhaithe a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa dá láithreán sin nó in...

Comhairle Cathrach na Gaillimhe